Matser Management

Managing Scope, Tijd, Geld en Kwaliteit

Projectmanagement binnen IT Infrastructuur,

IT Security & Informatiebeveiliging

Accuraat, doelgericht en gedreven


Scope

Projecten opleveren binnen de overeengekomen scope is een uitdaging. Meer scope voor hetzelfde budget, is dat mogelijk? Is dat wenselijk? Ik ga hierover graag met u het gesprek aan.


Geld

Wijzigingen hebben vaak impact op het budget. De kunst om projecten binnen het goedgekeurde budget op te leveren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze ga ik graag met u samen aan.


Tijd

Binnen de gestelde tijd opleveren wat gevraagd is. De tijdsdruk binnen projecten is vaak hoog en deadlines verschuiven niet. Wat zijn de mogelijkheden binnen het project?


Kwaliteit

Een belangrijk aspect van het op te leveren resultaat is de kwaliteit. Hoe is de kwaliteit van het resultaat geborgd? Wat is er gevraagd en aangeboden? Wanneer voldoet de kwaliteit aan de eisen van de gebruikers?