Assets en succesfactoren

Wat zijn de meest belangrijke assets en kritieke succesfactoren binnen de projecten die jij managet? Heel bewust stuur ik jou met mijn woordkeus een kant op, mogelijk de verkeerde. Maar ik hoop wel dat ik je nu trigger om hierover na te denken. Graag neem ik je mee in wat ik zie als mijn meest belangrijke assets en kritieke succesfactoren.

Belangrijke assets

Laat ik als eerste de assets uit de doeken doen. Waarschijnlijk denk je bij dit woord aan grijpbare spullen zoals een laptop, gereedschap, dure meetapparatuur of andere min of meer makkelijk vervangbare spullen. Zeer begrijpelijk binnen de consumptiemaatschappij waar jij je in beweegt. Maar wat mij betreft zijn dit de leden van mijn projectteam. Ik geeft ruiterlijk toe dat zij geen ‘asset’ zijn in de zin van hard- of software in de meest brede zin van het woord. Echter zijn zij wel degene die ervoor zorgen dat het met de opdrachtgever overeengekomen resultaat gaan opleveren. Ik daag je uit om het tegendeel aan te tonen. Wat mij betreft moet elk stukje hard- of software, hoe geavanceerd ook, uiteindelijk bediend en / of geïnterpreteerd worden door een van de leden van mijn projectteam.


Kritieke succesfactoren

Aan de hand het kritieke pad leg ik uit wat de kritieke succesfactoren zijn.

Het kritieke pad gaat uiteraard over planning, deadlines, op tijd input krijgen om output te genereren, etc. Geheel volgens PRINCE 2, CPM of een andere projectmethode, kan het definiëren van het kritieke pad jou helpen om zo inzicht te krijgen in die activiteiten die de einddatum van het project bepalen. Op dit moment ben ik voor een project een sessie aan het beleggen om het kritieke pad aan het bepalen. Ondanks dat de einddatum over 5 ½ maand is, vind ik het prettig om te weten wanneer in de tijd weggezet de tussenliggende (deel) resultaten gereed moeten zijn. Het bepalen van het kritieke pad (met als onderdeel reversed planning) is van groot belang. Ik ben mij er nu al van bewust dat wat het kritieke pad bepaalt, ook als de kritieke succesfactoren benoemd kunnen worden. En dat zijn altijd de leden van mijn projectteam, met al hun specialistische kennis en kunde en hart voor het project. Maar ook met hun privéleven, benodigde ruimte om te ontspannen en tijd om up to date kennis op te doen.


Projectteam leden

Binnen de projecten die ik voor mijn opdrachtgevers manage, zijn de leden van mijn projectteam mijn meest belangrijke assets en kritieke succesfactoren. Dat mag naar aanleiding van bovenstaande wel duidelijk zijn. Een betrokken projectteam dat elkaar vertrouwd en helpt, loyaal is naar het project, afspraken nakomt en tijdig levert is essentieel voor een project.

Te vaak heb ik projecten gezien waarin er roofbouw op de mensen werd gepleegd en waardoor de loyaliteit uit de mensen werd geknepen, er steeds meer wantrouwen ontstond en betrokkenheid met grote sprongen minder werd. Uitspraken als ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ heb ik vaak gehoord. Mijn streven is dat ik zo goed voor mijn team heb gezorgd, dat wanneer onder druk alles vloeibaar wordt, zij er ook voor zorgen dat het project slaagt.