Verschuiving van projectmanager naar facilitator

Ik beschouw mijzelf als een iemand die open staat voor veranderingen, maar soms twijfel ik aan mijzelf. Sta ik echt wel open voor veranderingen? Zijn er wel veranderingen en hoe nieuw zijn ze nu allemaal? Of is het oude wijn in nieuwe zakken?" Scrum is inmiddels ook al enkele decennia oud en de Agile manier van denken binnen projectenland nog iets ouder. Het lijkt net alsof we allemaal de Scrum Agile methode moeten aanpakken, maar is elk project daar wel voor geschikt? En hoe geschikt is de organisatie waar het project voor wordt uitgevoerd?

Klassiek?

Ikzelf manage met name projecten binnen IT-infrastructuren, de datacenters, SDDC, missie kritische IT-netwerken, meldkamers en verkeersleidingsposten. Dit zijn omgevingen waar aanpassingen op een zeer gecontroleerde wijze doorgevoerd moeten worden, rekening houdend met processen en het feit dat de winkel van de opdrachtgever open moet blijven. Een op PRINCE2 gebaseerde aanpak met een klassieke ‘watervalplanning‘ heeft toegevoegde waarde voor managen van het project.

Daarnaast schrijf ik als projectmanager veel mee aan Europese aanbestedingen, waar het veelal gaat om zogenaamde EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving), of heel eenvoudig prijs / kwaliteit. En ga jij je als bedrijf uit de markt prijzen door gedurende het project tweewekelijks een sprint planning, sprint review en sprint retrospective te begroten? Nee, dat doe je niet. Zelfs al vraagt de klant om een Scrum-aanpak.

SCRUM

Aan de andere kant zie ik bij de software ontwikkeltrajecten die wij uitvoeren, dat de Scrum aanpak juist uitermate geschikt en echt ondersteunend is om de benodigde resultaten op te leveren. Daar werken ze fantastisch. Ik zit weleens met een collega projectmanager hierover te bomen, en dan hoor ik hoe het ‘pokeren’ zijn vruchten af heeft geworpen, dat een ‘productbacklog’ goed werkt en dat hij als ‘product owner’ tijdig de informatie bij zijn organisatie haalt en krijgt. Daar smul ik van, heerlijk als de door jou gekozen projectaanpak werkt.

Persoonlijk betrokken

Maar in mijn beleving werken we onder aan de streep met mensen en ik ben van mening dat elke methode valt en staat met de wijze waarop de betrokkenen met elkaar omgaan. Ik hecht veel waarde aan goed opdrachtgeverschap. Dat houdt in de bovengenoemde methoden in dat er een opdrachtgever of product owner moet zijn die snapt wat zijn rol is, en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Facilitator

Maar ik hecht er ook waarde aan dat ik als projectmanager zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Mijn rol zie ik als facilitator van het projectteam. Wat kan jij, onder welke voorwaarde en binnen welke tijd opleveren en wat moet ik voor jou regelen om dit gedaan te krijgen? Daar gaat het onder aan de streep over. En de aanpak die je hierbij kiest moet ondersteunend zijn aan het type project en de organisatie waarvoor je dit project uitvoert. Ik laat graag aan jou over welke methode dat is.